De leerlingen van het Leonardo College maken gebruik van de huiswerk, talenten en bijles app Savvy.

Talentontwikkeling, bijles en gelijke kansen op het Leonardo College

Bij het Leonardo College was er direct enthousiasme om aan de slag te gaan met de Savvy app. Er was binnen de school al een systeem voor leerling tot leerling bijles, waarbij er niet werd betaald voor de hulp van een ouderejaarsleerling. Het uitwisselen van talenten past daarom goed bij de huidige vorm van peer tutoring. Betalen voor de hulp van een ouderejaarsleerling was even wennen maar uiteindelijk werd het aanbod van tutoren groter. Hierdoor was er meer aanbod voor leerlingen die opzoek waren naar bijles in de Savvy app. Voor het Leonardo is het eveneens belangrijk zich te onderscheiden door hun leerlingen meer te bieden dan andere scholen in de omgeving. Als er dan gelijke kansen worden gecreëerd en als leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen terwijl ze met school bezig zijn, is de keuze snel gemaakt en Savvy kan dat bieden.

Talentontwikkeling door uitwisselen via de Savvy app

Een van de belangrijke punten voor gebruik van de Savvy app op het Leonardo College is het ontwikkelen van de talenten van leerlingen. Het ontwikkelen van deze talenten gaat door middel van de talenuitwisseling met de Savvy app. Als leerlingen zich aanmelden bij de Savvy app geven ze aan in welke twee vakken ze goed zijn en welke twee vakken ze willen verbeteren. Vervolgens kunnen de leerlingen met de Savvy app andere leerlingen vinden waarvan de talenten aansluiten. Het werkt als volgt: een leerling die goed is in wiskunde en Engels wilt verbeteren, matcht de Savvy app met een andere scholier die wiskunde wilt verbeteren en goed is in Engels. Binnen de school, op hetzelfde niveau en leerjaar. De leerlingen komen bij elkaar op de afgesproken datum en gebruiken hun talent om de ander te helpen en hun eigen talent te ontwikkelen. Een win-win situatie.

Bijles op het Leonardo College met de Savvy app

Bijles door en voor leerlingen was al een item op het Leonardo. Een tussenpersoon hield op een lijstje bij welke leerlingen bijles gaven en als er dan leerlingen opzoek waren naar bijles werden die geholpen bij het vinden van een tutor. Tussen de leerlingen werd een contract gesloten en daarna werd de bijles uit handen gegeven. Voor de tussenpersoon een tijdrovende klus en dus fijn dat dit nu kan worden opgevangen door de Savvy app. Tutoren op de lijst stuurde we een bericht dat ze hun bijles diensten vanaf heden via de Savvy app moeten aanbieden. Op deze manier had het Leonardo als school direct aanbod van tutoren en konden leerlingen die het nodig hadden snel bijles vinden.

Snel aan de slag, laag onderhoud

Op het Leonardo hadden we binnen een paar dagen de meeste leerlingen aangesloten en konden ze aan de slag met het ontwikkelen van hun talenten en het aanbieden en krijgen van bijles via de app. Het implementeren ging zoals we dat eigenlijk altijd doen met wat extra moeite omdat het Leonardo college in de buurt zit. Zodra er groenlicht was om te beginnen werden de docenten ingelicht dat er dit jaar gebruik ging worden gemaakt van de Savvy app. Normaal gaat dit via een brief, nieuwsbericht op de website en/of mailing, maar deze keer konden we zelf langskomen om het de docenten te vertellen. De docenten werden nog dezelfde dag aangesloten en al de volgende ochtend konden ze inloggen op het portaal om een schoolcode aan te vragen en leerlingen aan te sluiten. Dit kunnen ze doen aan de hand van vanzelfsprekende instructies die ze via de mail krijgen nadat ze zijn aangesloten. Tijdens de eerstvolgende les wordt er aan de leerlingen gevraagd hun telefoon erbij te pakken, de app te installeren en zich aan te melden. Vanaf dit moment kunnen leerlingen elkaars talenten benutten en bijles vinden en aanbieden. Zo ook op het Leonardo College. Wij willen altijd verbeteren en door ontwikkelen, innovatieve scholen zoals het Leonardo College helpen ons daarbij.

Sociale gelijkheid.
Talentontwikkeling.
Hogere cijfers.